utbildning

Utrymningsorganisation

Syftet med utbildningen är att personer inom utrymningsorganisationen ska erhålla den kunskap som krävs för att bistå, samt möjliggöra säker och effektiv utrymning vid större arrangemang och event.

Skicka intresseanmälan

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla verksamheter där det krävs ett aktivt deltagande av personal vid brand eller tillbud, och där ett fungerande samarbete bland personal är av stor vikt vid en utrymningssituation. Utbildningen anpassas efter arrangemang/event.

Utbildningsinnehåll

Med utbildningen Utrymningsorganisation får du lära dig:

Utbildningslängd
Utbildningslängden för Utrymningsorganisation anpassas efter arrangemang och event.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323