Fire Safety Nordic AB har ett brett utbud av konsulttjänster inom brandskydd i nya eller befintliga byggnader. Inget projekt är för stort eller för litet. Vi projekterar, besiktigar och dokumenterar brandskydd. Vi arbetar rådgivande för kommuner, företag, privatpersoner och föreningar beträffade brandskydd i byggnader och verksamheter. Tillsammans ska vi hitta bra, säkra och ekonomiska lösningar som uppfyller lagkraven.

I ditt byggprojekt hjälper vi dig från idé till färdig byggnad.

Vi är gärna med tidigt i byggprocessen, detta för att göra det enklare för alla inblandade parter så att arkitekter, andra konsulter samt entreprenörer kan arbeta in brandtekniska åtgärder tidigt i processen.

Vår målsättning är att vara tillgängliga, lyhörda, kostnadsmedvetna och tydliga

Ska du bygga nytt?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att projektera brandskyddet för din byggnad. Du behöver en brandskyddsbeskrivning till kommunens tekniska samråd.

Vill du bygga om och ändra?

Vi kan hjälpa dig i planeringsprocessen att ta fram ett förslag på vilka brandskyddsåtgärder som kommer att krävas för det som du planerar. Vi hjälper dig med underlag så att du lätt kan göra en ekonomisk kalkyl utifrån lagkrav på brandskyddet för det som du tänkt dig.

Ska du köpa en fastighet?

Inför ditt inköp av en fastighet kan vi hjälpa dig att kontrollera brandskyddet utifrån lagkravet. Detta för att du som ny fastighetsägare ska slippa oönskade överraskningar.

Är du entreprenör och ska bygga via totalentreprenad?

Har du fått en brandskyddsbeskrivning av byggherren? Vi kan granska handlingen och se om det är möjligt att hitta mer kostnadseffektiva lösningar.

Vill uppfylla ditt försäkringsbolags krav på brandskydd?

Ställer ditt försäkringsbolag högre krav på brandskyddet än lagkravet. Vi hjälper dig att reda ut vad du har i din byggnad och vad du kan behöva komplettera med för att uppfylla försäkringsbolagets krav.

Uppfylla lag om skydd mot olyckor?

Som fastighetsägare och verksamhet ska man ha ett ”skäligt” brandskydd. Vi ser över ditt brandskydd så du vet att du uppfyller lagkravet.

Har räddningstjänsten gjort en tillsyn och du fått ett föreläggande som du vill diskutera?

Vi hjälper dig att ta fram kostnadseffektiva lösningar som uppfyller kraven

Behöver du underlag eller kunskap för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete?

Vi går igenom din byggnad för att få helhetsgrepp om brandskyddet. Vi tar även fram åtgärder som gör att du får rätt nivå på brandskyddet, och underlag som gör att du framöver kan klara dig själv i ditt systematiska brandskyddsarbete. Vi kan även utbilda fastighetsägare eller verksamheten i systematiskt brandskyddsarbete.

Behöver ni utbildning?

Vi hjälper er genom att ta fram kundanpassade utbildningar inom de flesta områden som kan hänföras till brandskydd.

Brandskyddsdokumentation

Vi tar fram brandskyddsdokumentation för ditt projekt eller din fastighet.

Top