Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll

Våra tjänster

Fire Safety Nordic AB projekterar, besiktigar, utbildar och dokumenterar brandskydd. Vi arbetar rådgivande för kommunen, företag, privatpersoner och föreningar beträffande brandskydd i byggnader och verksamheter. Vi hjälper dig från idé till färdig byggnad och tillsammans hittar vi bra, säkra och ekonomiska lösningar som uppfyller lagkraven.

Vi är gärna med så tidigt som möjligt i byggprocessen. Det gör det enklare för alla inblandade parter och möjliggör för arkitekter, entreprenörer och andra konsulter att arbeta in brandtekniska åtgärder tidigt i processen.

 

Ska du bygga nytt?

Kontakta oss så hjälper vi dig projektera brandskyddet för din byggnad. Du behöver en brandskyddsbeskrivning till kommunens tekniska samråd.

Vill du bygga om och ändra?

Vi hjälper dig genom hela planeringsprocessen, oavsett projekt. Vi tar bland annat fram ett förslag på vilka brandskyddsåtgärder som kommer att krävas och sammanställer ett komplett underlag så att du lätt kan göra en ekonomisk kalkyl utifrån rådande lagkrav.

Ska du köpa en fastighet?

Inför ditt köp av en fastighet hjälper vi dig att kontrollera brandskyddet utifrån rådande lagkrav. Det är nödvändigt för att du som ny fastighetsägare ska slippa oönskade överraskningar.

Är du entreprenör och ska bygga via totalentreprenad?

Har du fått en brandskyddsbeskrivning av byggherren? Vi granskar handlingen och undersöker om det är möjligt att hitta mer kostnadseffektiva lösningar.

Vill uppfylla ditt försäkringsbolags krav på brandskydd?

Ställer ditt försäkringsbolag högre krav på brandskyddet än vad lagen gör? Vi hjälper dig att reda ut vad du har i din byggnad samt vad du kan behöva komplettera med för att uppfylla försäkringsbolagets krav.

Uppfylla lag om skydd mot olyckor?

Fastighetsägare och verksamheter måste alltid ha ett ”skäligt” brandskydd. Vi ser över ditt brandskydd så att du vet att du säkert uppfyller lagkravet.

Har du fått ett föreläggande som du vill diskutera efter att räddningstjänsten gjort en tillsyn?

Vi hjälper dig att ta fram kostnadseffektiva lösningar som uppfyller kraven.

Behöver du underlag eller kunskap för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete?

Vi går igenom din byggnad för att få helhetsgrepp om brandskyddet. Vi tar fram åtgärder som gör att du får rätt nivå på brandskyddet och sammanställer ett tydligt underlag som gör att du fortsättningsvis kan bedriva ett självständigt, systematiska brandskyddsarbete. Vi kan även utbilda fastighetsägare eller verksamheten i systematiskt brandskyddsarbete.

Behöver ni utbildning?

Vi tar fram kundanpassade utbildningar inom de flesta områden som kan berör brandskydd.

Brandskyddsdokumentation

Vi tar fram fullständig brandskyddsdokumentation för ditt projekt eller din fastighet.

NYTT TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIG VARA?

Planerar du en ny verksamhet i vilken hantering av brandfarlig vara kommer ske?
Vi hjälper dig redan i byggskedet med riskutredning och klassningsplan så
det inte blir några överraskningar när tillståndet ska sökas. Vi hjälper dig även
vid förnyelse av tillståndet genom att gå igenom din befintliga hantering.